ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อคของคุณครูนะคะ … WebBlog นี้ครูได้รวบรวมความรู้และเนื้อหาสาระใหม่ๆเกี่ยวกับภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษา ค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม ซึ่งเนื้อหาใน WebBlog ครูได้รวบรวมจากประสบการณ์ในการสอนตลอดระยเวลา ๒๐ ปี และจาะเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งครูก็หวังว่าเนื้อหาและรูปภาพประกอบทั้งหมดจะเป็นปรธโยชน์และให้ความรู้ให้กับทุกคน และทุกคนสามารถนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดสืบต่อไปนะคะ…^O^

Advertisements